top of page

דרכי הסיוע שלנו

החל יוני 2022 נאספנו עשרות מתנדבים, ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים, מנחים, יועצים, מתרגלים ואנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, המוסמכים ב-EMDR, המבקשים לקדם את החזון שלנו.

בינואר 2023 קיימנו סדנה של יום אחד לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש בבית ג'אלה במזרח ירושלים. 

באוקטובר 2024 לאור הלחימה מול חמאס בעזה ערכנו סמינר מקוון לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש על איך לעזור במצב באזורנו. 

הכשרת ה-EMDR המלאה שלנו לאנשי מקצוע פלסטינים בבריאות הנפש נפתחה בפברואר 2024 ותימשך עד לסיום הכשרתם והסמכתם המלאה של הלומדים

Image by Sweet Life
High Fives
Young Professor

לימדו על עזרה ראשונה רגשית ותרגלו כמה טכניקות הרגעה פשוטות ושימושיות ביחד עם ד"ר תולי פלינט, דורית סגל ואחמד אבו-ליבדה

bottom of page