top of page

החזון שלנו

קהילה מאוחדת של אנשי מקצוע מתחום ה-EMDR המחויבים להקל על טראומות וסבל, המשמשת לפלטפורמה המקדמת פיוס ושלום

המשימה שלנו

אנו שואפים להגשים את החזון שלנו על ידי תמיכה במתן טיפול המתמחה בטראומה, הכשרת אנשי מקצוע לטיפול בטראומה והעלאת החוסן בקהילה המקומית

Brick Wall

המטרה שלנו

בכוונתנו להרחיב ולהעמיק את פעילויות הלמידה השיתופית בין יהודים וערבים, בין אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש הישראלים והפלסטינים

Image by Hammam Fuad

ההיסטוריה שלנו

העצמת שינוי חיובי
לאחר שנים של פעילות בתנועת ״נשים עושות שלום״, שבמהלכן עסקנו בשאלה כיצד ניתן להשתמש בטיפול EMDR כדי להניע שינוי בסכסוך הישראלי-פלסטיני, בשנת 2022 התארגנו יחד בניסיון ליצור צעדים אפשריים. יצרנו קשר עם מטפלי EMDR מהחברה הערבית בישראל והזמנו אותם לשתף פעולה מתוך ההבנה שהם הגשר לחברה הפלסטינית.

 

החל יוני 2022 התחלנו להיפגש און-ליין כדי לדון ולקדם את הנושא. רצינו ללמד יחד טיפול EMDR על מנת להניע תהליכי פיוס בין קהילות.

פגישת הפנים אל פנים הראשונה נערכה בספטמבר 2022 באבו-גוש. בפגישה נכחו חמישה מטפלים ישראלים ושבעה מטפלים פלסטינים.

בינואר 2023 שבעה מתנדבים מארגון EMDR 4 PEACE העבירו סדנה ראשונה בבית ג'אלה. בסדנה לימדנו כלים מעולם ה-EMDR לתמיכה בנפגעי טראומה והשתתפו בה למעלה משלושים עובדים בקהילה. 

באפריל 2023 ארגון EMDR 4 PEACE קיבל אישור עמותה רשומה מרשות התאגידים בישראל.

תורמים ושותפים שלנו

Touchstone Institute Organization

B8 of Hope

פורום ארגוני שלום

קרן אמל - תקווה (ע"ר)

Touchstone Institute Organization
פורום ארגוני שלום
B8ofHope-logo-fond transparent.png
קרן אמל - תקווה (ע"ר)

מידע משפטי

באפריל 2023 הארגון נרשם רשמית כעמותה.

מספר ע.ר. 580765493

bottom of page