top of page

מהי פסיכותרפיית EMDR  ואיך היא עובדת בטיפול בטראומות?
אי. אמ. די. אר. בתרגום חופשי - עיבוד מחדש והקהיה שיטתית באמצעות תנועות עיניים.
הפסיכותרפיה פותחה בסוף שנות ה-80 על ידי הפסיכולוגית דר' פרנסין שפירו, חוקרת בכירה במכון האמריקאי למחקר נפשי בפאלו-אלטו, שגילתה באקראי כי תנועות עיניים (או גירוי בילטרלי אחר) עשויות להפחית את עוצמת ההשפעה של זכרונות קשים ושל מחשבות מטרידות.

כאשר אדם חווה חוויה עוצמתית מדי עבורו (טראומה), מוחו אינו מסוגל לעבד את האינפורמציה באופן רגיל. הזיכרון של האירוע הטראומטי נשאר "קפוא בזמן" יחד עם הקולות, הריחות, הרגשות והתחושות. כל היזכרות יזומה או לא מתוכננת נחווית כקשה, כאילו האדם מתנסה בטראומה שוב בהווה.
 

שיטת הטיפול האינטגרטיבית הזו נחקרה רבות והוכחה כיעילה בטיפול הן במבוגרים והן בילדים במגוון של תלונות נפשיות הקשורות בין היתר לטראומה ולחרדה. EMDR מסוגלת להביא לעיבוד מהיר של זכרונות טראומטיים, להטבה במצב הקוגנטיבי והרגשי ולהקלה ניכרת בסימפטומים התנהגותיים-גופניים.
 

המחקר על EMDR  ואיך השיטה פועלת עדיין בעיצומו, טרם ברור בודאות כיצד EMDR פועלת וכנראה שמדובר במכלול מרכיבים שכל אחד מהם תורם את חלקו ליעילות השיטה. עד כה נערכו בעולם אלפי מחקרים על EMDR, בינהם למעלה מ-50 מחקרי ביקורבת עמיתים בעלי רמת המובהקות והאמינות הגבוהים ביותר במדעי החברה. ממצאי המחקרים ברורים ומדגימים כי לEMDR רמת יעילות גבוהה מאוד בהפחתת תסמינים פוסט-טראומטיים.

ארגון הבריאות העולמי WHO הכריז על EMDR כאחת משתי השיטות המומלצות לטיפול ב-PTSD ובהתאם, משרדי הבריאות ברחבי העולם, אירגוני בריאות נפש וציבור, חברות למתן שירותי בריאות נפש ועוד אימצו את ה-EMDR כפסיכותרפיה מועדפת ומומלצת לטיפול במצבים של טראומה.

bottom of page